YÜZDE 13’Ü MEMNUN, YÜZDE 8’İ KÖTÜLÜYOR

Türkiye’nin önde gelen şirketleri ve KOBİ çalışanlarına ait 5 bin 226 kişi ile yapılan ankette, yüzde 57’lik grubun çalıştığı şirketi yakınlarına tavsiye ettiği ortaya çıktı. Çalıştığı işyerinden memnun olmayanların sayısı ise yüzde 10’ların altında kaldı.
Türkiye’nin önde gelen şirketleri ve KOBİ çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye’nin İdeal İşyerleri Araştırması” sonuçları, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde insan kaynakları (İK)profesyonellerinin katılımıyla açıklandı.
Yeni İK Danışmanlık Grubu’nun araştırmasına liderlik eden Prof. Dr. Türker Baş, memnuniyetle ilgili “İş arayan yakınlarıma şirketimi tavsiye ederim” görüşüne araştırmaya katılan profesyonellerin yüzde 19’unun “Kesinlikle Katıldığını”, yüzde 38’inin “Katıldığını”, yüzde 17’sinin “Kararsız” kaldığını, yüzde 12’sinin “Katılmadığını”, yüzde 14’ünün ise “Kesinlikle Katılmadığını” söyledi.

*30 Ağustos 2015 tarihli Yeni Akit gazetesinde yayınlanmıştır. 

KOBİ’de Memnuniyetsizlik Yüksek 

Uç noktalardaki “kesinlikle” ifadesine şirketle olan özdeşleşme ya da şirkete karşı duyulan olumsuz tepkinin dışa vurumu olarak yorumladıklarını belirten Prof. Dr. Türker Baş, “Holding ölçeğindeki şirketlerde yüzde 19 olan memnuniyetsizlik oranı, KOBİ’lerde yüzde 28’e çıkıyor. Dolayısıyla çalışma şartlarında kurumsallaşma ile birlikte yapılan düzenlemeler ve İK uygulamalarının çalışan memnuniyetini olumlu etkilediğini söylemek mümkün” dedi.

İdeal İşyeri Yüzde 13

Analiz sonuçları, her 8 çalışandan 1’inin “ideal” olarak nitelendirilebileceğini gösteriyor. Diğer yandan işyerine hiç bir katkı sağlamadığı gibi, söylemleriyle çevresindekilerin performansını düşüren yüzde 8’lik bir grup da bulunuyor.  Bu uç grupların dışında halinden sürekli şikayet eden ve minimum performansla çalışanların oranı yüzde 16. Vasat çalışanlar ise yüzde 60 ile en büyük grubu oluşturuyor. Bu gruptaki çalışanların, işyerlerinden duydukları memnuniyet durumu şartlara göre değişkenlik gösteriyor. Burada çalışanlar sadece kendilerine verilen görevleri yapıyorlar, şirket için ekstra çaba göstermeye isteksiz ve aktif olarak iş aramasalar da iş tekliflerine açık olduğu gözleniyor. Holding ve KOBİ’ler karşılaştırıldığında ise sorunlu ve düşmanca sınıfındaki çalışanların oranlarının büyük ölçekli şirketlerde daha yüksek olduğu gözleniyor.

Uzun Süre Çalışabilirim

Araştırmada, “Şirketimde daha uzun yıllar çalışmayı isterim” ifadesine anketi dolduran profesyonellerin yüzde 21’i “Kesinlikle Katıldığını”, yüzde 31’i “Katıldığını”, yüzde 22’si “Karasız Kaldığını”, yüzde 13’ü “Katılmadığını”, yüzde 13’ü ise, “Kesinlikle Katılmadığını” belirtti. Bu bulgular, Türkiye’deki işgücünün yaklaşık yarısının tekliflere açık, dörtte birinin ise aktif iş arayışı içerisinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca aktif iş arayışının, holding ölçeğindeki şirketlerde belirgin bir şekilde artarken, KOBİ’lerde Türkiye ortalamasının altında olduğunu gözlemleniyor. 

Diğer yandan Türkiye’deki profesyonellerin yaklaşık dörtte üçünün “gerekli şartların” hazırlanması durumunda, yüksek performansla çalışmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Erkekler İşinden Daha Memnun

Ankete katılanların yüzde 43’ünü kadınlar, yüzde 57’ini ise erkek profesyoneller oluşturdu. Her iki grubun işyerinden duydukları memnuniyet düzeyleri incelendiğinde erkeklerin, kadınlardan kısmen daha memnun oldukları görülüyor.

Haber için tıklayınız.

YENİ FİKİR

Prof.Dr.Türker Baş tüm kariyerini başarılı şirket ve uygulamaları incelemeye adamış bir araştırmacı, akademisyen ve danışmandır. Her yıl yüzün üzerinde şirketle çalışmakta ve bu şirketlerin uygulamalarını mercek altına almaktadır. Prof.Baş’ın görüşleri bu nedenle ulusal medyada geniş yer bulmakta ve gündem yaratmaktadır.