ŞİRKETLERİ VASAT ÇALIŞANLAR DOLDURDU

Prof. Dr. Türker Baş önderliğinde Yeni İK Danışmanlık Grubu tarafından yapılan “Türkiye’nin İdeal İşyerleri Araştırması” sonuçlandı. 5 bin 226 kişinin katıldığı araştırma sonuçlarına göre; çalışanların yüzde 13’ü yüksek memnuniyet, bağlılığa sahip ve şirketi için ekstra çaba göstermeye hazır. Çalışanların yüzde 8’i ise şirketini sürekli kötülüyor ve iş arkadaşlarının performansını düşürüyor.
Araştırmaya göre halinden sürekli şikayet eden ve minimum performansla çalışanların oranı yüzde 16. Vasat çalışanlar ise yüzde 60 ile en büyük grubu oluşturuyor. Bu gruptaki çalışanların, işyerlerinden duydukları memnuniyet durumu şartlara göre değişkenlik gösteriyor, sadece kendilerine verilen görevleri yapıyorlar, şirket için ekstra çaba göstermeye isteksizler ve aktif olarak iş aramasalar da iş tekliflerine açıklar. Holding ve KOBİ’ler karşılaştırıldığında ise sorunlu ve düşmanca sınıfındaki çalışanların oranlarının büyük ölçekli şirketlerde daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Türker Baş, “Holding ölçeğindeki şirketlerde yüzde 19 olan memnuniyetsizlik oranı, KOBİ’lerde yüzde 28’e çıkıyor. Dolayısıyla çalışma şartlarında yapılan düzenlemeler ve İK uygulamalarının çalışan memnuniyetini olumlu etkilediğini söylemek mümkün” diye konuştu.

*30 Ağustos 2015 tarihli Sabah Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 

Araştırmanın Sonuçları

Analiz sonuçları, çalışanların % 13’ünün, yani yaklaşık her 8 çalışandan 1’inin “ideal” olarak nitelendirilebileceğini gösteriyor. Diğer yandan işyerine hiç bir katkı sağlamadığı gibi, söylemleriyle çevresindekilerin performansını düşüren % 8’lik bir grup da bulunuyor. Bu uç grupların dışında halinden sürekli şikayet eden ve minimum performansla çalışanların oranı % 16. Vasat çalışanlar ise % 60 ile en büyük grubu oluşturuyor. Bu grup­taki çalışanların, işyerlerinden duydukları memnuniyet durumu şartlara göre değişkenlik gösteriyor, sadece kendilerine verilen görevleri yapıyorlar, şirket için ekstra çaba gösterme­ye isteksizler ve aktif olarak iş aramasalar da iş tekliflerine açıklar. Holding ve KOBİ’ler karşılaştırıldığında ise sorunlu ve düşmanca sınıfındaki çalışanların oranlarının büyük ölçekli şirketlerde daha yüksek olduğunu görüyoruz.

Bağlılık

“Şirketimde daha uzun yıllar çalışmayı isterim” ifadesine anketi dolduran profesyonellerin % 21’i “Kesinlikle Katıldığını”, % 31’i “Katıldığını”, % 22’si “Karasız Kaldığını”, % 13’ü “Katılmadığını”, % 13’ü ise, “Kesinlikle Katılmadığını” belirtti. Bu bulgular, Türkiye’deki işgücünün yaklaşık yarısının tekliflere açık, dörtte birinin ise aktif iş arayışı içerisinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca aktif iş arayışının, holding ölçeğindeki şirketlerde belirgin bir şekilde artarken, KOBİ’lerde Türkiye ortalamasının altında olduğunu gözlemleniyor.

İsteklilik

“Şirketimin başarısı için normalin üzerinde bir çaba göstermeye hazırım” ifadesine anketi dolduran profesyonellerin % 32’si “Kesinlikle Katıldığını”, % 39’u “Katıldığını”, % 11’i “Karasız Kaldığını”, % 6’sı “Katılmadığını”, % 12’si ise “Kesinlikle Katılmadığını” belirtti. Bu bulgular Türkiye’deki profesyonellerin yaklaşık dörtte üçünün “gerekli şartların” hazırlanması durumunda, yüksek performansla çalışmaya hazır olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla uygun liderlik yaklaşımı ve yapısal düzenlemeler ile belirgin bir performans artışı sağlamanın mümkün olduğu görünüyor.

Cinsiyet

Ankete katılanların % 43’unu kadınlar, % 57’ini ise erkek profesyoneller oluşturdu. Her iki grubun işyerinden duydukları memnuniyet düzeyleri incelendiğinde erkeklerin, kadınlardan kısmen daha memnun oldukları görülüyor. Diğer yandan kadın profesyoneller gerek bağlılık, gerekse isteklilik puanlarında erkeklerden belirgin bir şekilde üstünler.

Bölge

Bölgeler arasındaki farklılıkların araştırmanın en ilginç ve şaşırtıcı bulgularından biri olduğu söylenebilir. Özellikle Kocaeli Bölgesi düşük çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve istekliliği ile diğer bölgeler­den ayrılıyor. Bursa Bölgesi’nde tam tersi bir durum söz konusu. İzmir Bölgesi’nde ise, çalışan memnuniyeti düşük olmakla birlikte, bağlılık ve istekliliğin ortalamanın üzerinde olduğu görülüyor.

YENİ FİKİR

Prof.Dr.Türker Baş tüm kariyerini başarılı şirket ve uygulamaları incelemeye adamış bir araştırmacı, akademisyen ve danışmandır. Her yıl yüzün üzerinde şirketle çalışmakta ve bu şirketlerin uygulamalarını mercek altına almaktadır. Prof.Baş’ın görüşleri bu nedenle ulusal medyada geniş yer bulmakta ve gündem yaratmaktadır.