Türker’i konuşurken

izleyin…

popüler konuşmalar

 • Liderliğin Kimyası

  Bir liderin büyüklüğü; inançlarının derinliği, heveslerinin yüksekliği, bakış açısının genişliği ve sevgisinin menzili ile ölçülür. D.N.Jackson

  Problem  

  Günümüz iş dünyasında çalışan motivasyonu ve bağlılığı gün geçtikçe azalıyor. Liderler, çalışanlara ödedikleri ücret ve yaptıkları yatırımların karşılığı alamıyorlar. Performansa dayalı ücret, teşvik primi gibi uygulamaların etkileri kısa vadeli oluyor. Şirket içi iyileştirmeler, çalışan mutluluğuna dönüşmüyor, mutluluğa dönüştüğü durumlarda ise bu mutluluk müşteriye yansımıyor.

  Liderliğin Kimyası  

  ABD’de binin üzerinde şirkette yapılan nöroliderlik araştırmaları sonrasında çalışanlara ilham veren liderlik özellikleri yeniden tanımlandı. Artık basit fakat son derece etkili bir liderlik modeline sahibiz. Öyle bir model ki yalnız başına tarihteki tüm etkili liderlerin davranışları altında yatan kalıpları açıklıyor. Ayrıca mevcut yönetim ve liderlik yaklaşımlarındaki eksiklik ve yanlışları çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

  İçerik  

  Liderliğin Kimyası eğitimi aşağıdaki temel başlıkları içermektedir: 

  • İnsan beyninin yapısı. Beynimizin farklı kısımları, hangi davranışlardan sorumlu? Nasıl karar alıyoruz?
  • Yüksek ücret, maddi ödüller, fiziksel şartlardaki iyileşmeler, terfi ve kariyer olanakları çalışan motivasyon ve bağlılığını sağlamada neden yetersiz kalıyor?
  • Mantık ve duyguların çalışan motivasyon ve bağlılığına olan karşılaştırmalı etkisi.
  • Tutku yaratan liderleri diğerlerinden ayıran özellikler neler?
  • Çalışanlarda nasıl bağlılık yaratabilir ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayabiliriz?

  Hedef Kitle

  Eğitim, şirket, kurum ve kuruluşların orta ve üst kademe yöneticileri için tasarlanmıştır.

  Kazanım  

  Liderliğin Kimyası eğitimine iştirak eden liderler;

  • İnsanların nasıl harekete geçtiklerini, nasıl motive olduklarını anlayacaklar.
  • Çalışan bağlılığı altında yatan faktörleri görecekler,
  • Güçlü liderler ve başarılı organizasyonları diğerlerinden ayıran ortak özellikleri kavrayacaklar,
  • İşe alımdan, performans değerlendirme ve terfilere kadar nerelerde yanlış yaptıklarını görecekler,
  • Lider olarak hangi davranışlarıdan kurtulmaları, hangi davranışlarını güçlendirmeleri, hangi davranış kalıplarını benimsemeleri gerektiğini belirleyecekler,
  • Kendileri için çalışanların tüm potansiyelini ortaya çıkartabilecek bir yol haritası oluşturabileceklerdir.
 • Mutluluğun Kimyası

  “Bizi mutsuz eden karşı karşıya kaldığımız güçlükler değil, bu güçlükleri yorumlama şeklimizdir. Bu nedenle olaylara bakışınızı değiştirmediğiniz sürece, daha fazla kazanmanız, daha etkili konumlara gelmeniz, hatta hedeflerinizin ötesine geçmeniz dahi size kalıcı mutluluk getirmeyecektir.” Stephan Covey

  Problem

  Günümüzde teknolojik gelişmeler, bize daha konforlu ve daha rahat bir yaşamın kapılarını açıyor. Bununla birlikte bu durumun, mutluluğumuza katkı sağladığı söylenemez. Çocuklarımız daha iyi şartlarda yaşamalarına rağmen bir türlü mutlu olamıyorlar. Toplumda artan mutsuzluk ve tatminsizlik aile yaşantısı kadar iş yaşantısını da olumsuz etkiliyor.

  Mutluluğun Kimyası

  Nörobilim ABD’de 2014 yılında en fazla araştırma yapılan ikinci alan. Elde edilen sonuçlar mutluluğun kaynakları hakkında yepyeni ufuklar açıyor. Buna göre kendimizi mutlu hissedebilmemiz için vücudumuzda dopamin, endorfin, seratonin ve oksitosin kimyasallarından en az birinin salgılanması gerekiyor. Ayrıca sağlıklı bir yaşam ve sürdürülebilir mutluluk için, bu kimyasalların denge içinde olması çok önemli.

  Bununla birlikte modern hayat tarzı bizleri tek bir kimyasala – dopamine bağımlı kılıyor. Diğer kimyasalların eksikliği ise uzun dönemde tatminsizlik ve buna bağlı olarak mutsuzluğa yol açıyor.

  İyi haber, yaşam tarzımızda küçük değişiklikler yaparak, bozulan dengeyi tekrar kurabilmenin mümkün olması. Ayrıca bu değişiklikler, mutluluğun yanında, sağlıklı ve uzun bir yaşamın kapılarını açıyor. Özellikle daha az stres yaşamamız sigara, aşırı gıda tüketimi gibi olumsuz alışkanlıklardan kurtulmamızı kolaylaştırıyor.

  Eğitim kapsamında;

  • Başarılı insanların yaşam hikayeleri üzerinden her bir kimyasalın rolü incelencek,
  • Kimyasallar arasında denge kurulabilmesi için atılması gereken adımlar örneklerle açıklanacak,
  • Katılımcılara olumsuz alışkanlıklardan kurtulmalarını, mutlu, sağlıklı ve uzun bir yaşantı kurmalarını sağlayacak bir yol haritası sunulacaktır.

  İçerik

  Mutluluğun Kimyası eğitimi aşağıdaki temel başlıkları içermektedir:

  • Nasıl mutlu oluruz? Mutluluğun fizyolojisi.
  • Mutlu Kimyasallarımız: Dopamin, Endorfin, Seratonin, Oksitosin,
  • İş dünyasında mutluluk: Başarı, mükemmel iş çıkarma, katkı sağlama, ödüllendirme, ortak çalışma hangi kimyasallara karşılık geliyor?
  • İş dünyasında mutluluk dengesini nasıl bozuyoruz? Dengeyi tekrar nasıl kurabiliriz?
  • Stres Kimyasalı: Kortisol. Yaraları ve yıkıcı etkileri. Kortisolu nasıl yönetebiliriz?
  • Endişeden neden vazgeçemiyoruz? Endişenin yıkıcı etkileri.
  • Endişeyi yenmek için kullanılabilecek sistematik bir yaklaşım.
  • Alışkanlıklarımız bizi nasıl yönetiyor? İstemediğimiz alışkanlıklardan nasıl kurtulabiliriz?
  • 80/20 kuralını hayata geçirmek. Enerjinizi azaltan olaylar ve insalardan kurtulmak, mutluluk için geniş bir yer açmak.
  • Arka plandaki mutluğu nasıl ortaya çıkartırsınız? Beynin kimyasını kontrol etmek.
  • Mutlu bir özel yaşantı için yapılması gerekenler.

   

  Hedef Kitle

  Bu eğitim mutsuz ve kaygılı insanlardan ziyade, çevresiyle daha iyi ilişkiler kurmak, daha rahat, daha dirençli olmak, hayatı coşkuyla yaşamak isteyenler içindir.

  Kazanım

  Mutluluğun Kimyası eğitimine iştirak eden liderler;

  • Mutlu olmak için yaptıkları şeylerin aslında onları mutluluktan uzaklaştırdığını anlayacaklar.
  • Vücut kimyasını iyi idare ettikleri dönemlerde daha mutlu olduklarını görecekler.
  • Sigarayı niçin bırakamadıklarını, neden başladıkları diyetleri sürdüremediklerini anlayacaklar.
  • Özel yaşantıdaki başarının mutluluk için yeterli olmadığını görecekler.
  • Gerçek mutluluk için iş yaşantısının rol ve önemini anlayacaklar.
  • İşin para kazanmanın ötesinde mutluğun anahtarı olduğunu kavrayacaklar.
  • Nasıl bir çalışan olduklarını anlayacak, mutlu bir yaşantı için nasıl bir çalışan olmaları gerektiğine karar verecekler.
  • Sürdürülebilir mutluluğu yakalamalarını sağlayacak bir yol haritası oluşturabilecekler.
  • Sonuç olarak gerek özel, gerekse iş yaşantılarında basit değişiklikler yaparak, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşantıya geçiş yapabileceklerdir.
 • İdeal İşyeri Yaratmanın Sırrı

  Problem

  Son on yılda işyerlerinin fiziksel standartlarında sağlanan iyileşmelere rağmen, çalışan memnuniyetinde belirgin bir düşüş söz konusu. Şirketler nitelikli çalışanları çekmek ve elde tutmakta büyük güçlük çekiyorlar. Bununla birlikte yarattıkları İdeal İşyerleri ile çalışanlarında yüksek bağlılık ve adanmışlık yaratmayı başaran şirketler de var. Peki bu şirketler neleri farklı yapıyorlar? Onları diğer şirketlerden ayıran özellikler neler? Prof.Dr. Türker Baş, bu eğitim esnasında, Türkiye’deki yüzün üzerindeki işletmede yaptığı gözlemleri paylaşacak ve ideal bir işyeri ortamı oluşturmanın sırlarını verecek.

  Hedef Kitle             

  İnsan Kaynakları ve iletişim profesyonellerinin, yöneticilerin ve liderlerin coşku dolu çalışma ortamları yaratma becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Günümüz şartlarında ideal bir işyeri yaratabilmek için yeni bir bakış açısı, yeni beceriler ve yeni araçlar içerir. Katılımcılar, kanıtlanmış yöntemleri sınıf ortamında uygulayarak, işyerlerinde çalışan bağlılık ve adanmışlığının sağlaması konularında deneyim kazanırlar.

  Kapsam

  1. Bağlılık ve adanmışlık niçin sorun haline geldi?
  2. Çalışanların farkında olmadıkları ihtiyaçları.
  3. Çalışan bağlılık ve adanmışlığını düşüren uygulamalar.
  4. İdeal İşyerlerini diğerlerinden ayıran özellikler.
  5. İdeal İşyeri ortamının sağlanmasında liderlerin rolü.
  6. İnsanlar NEDEN yüksek bağlılık ve adanmışlıkla çalışırlar?
  7. Bireysel NEDEN ve Kurumsal NEDEN nasıl tanımlanır?

  Kazanım

  • İdeal bir işyerinin sahip olması gereken özellikleri tanımlamak
  • İnsan beyninin farklı bölümlerinin karar alma süreci üzerindeki etkilerinin farkına varmak
  • Dışsal motivasyon unsurlarının sınırlılıklarını görmek
  • İdeal işyeri ortamı sağlanmasında iletişim kurgusunun rolünü ve önemini anlamak
  • Çalışanların bağlılık ve adanmışlık düzeylerini arttırmak
  • Bireysel ve kurumsal düzeyde “NEDEN”leri tanımlamak ve netleştirmek
  • Şirketteki tüm uygulamaları “NEDEN” ile uyumlu hale getirmek
  • “NEDEN” yönetimini hayatınızın bir parçası haline getirmek
  • Mevcut yönetim yaklaşımı ve İK uygulamalarınızın etkinliğini belirlemek
  • Duyguların gücünü anlamak ve duyguları harekete geçirmeyi öğrenmek
  • İçsel ve dışsal motivasyon unsurları arasında denge kurmak

   

  Anahtar Kelimeler : Bağlılık, adanmışlık, ideal işyeri, işveren markası.

 • Olağanüstü Performansın Keşfi

  Amaç

  Katılımcıların kendilerine ve çalıştıkları şirkete yönelik öngörülerini geliştirmek ve yarattıkları değer ile gurur duymalarını sağlamak.

  İçerik

  Gerçek başarı nedir?

  Başarının bir yarış kazanmanın ötesinde, değer yaratmak olduğu örneklerle açıklanacak, 2-3 katılımcının başarı hikayesi değer temelinde incelenecektir.

  Başarının anahtarı: Tutku 

  Tutkunun kaynağı nedir? İnsanoğlu nasıl harekete geçiyor? Para ve diğer maddi imkanların ötesinde, değer yaratmanın insan için önemi nedir? Nöropsikoloji alanında yapılan ve fMRI cihazı ile görüntülenen deneylerden örnekler verilecek, katılımcıları başarılı yapan, işe yönelik tutkuları üzerinde düşünmeleri ve konuşmaları sağlanacaktır.

  Başarılı insanların temel özellikleri 

  İş dünyasında insanları başarılı kılan özelliklere ilişkin bir çerçeve sunulacak. Burada katılımcıların “Proaktif Olma”, “Önceliklendirme”, “Sürekli Öğrenme”, “Sinerji Yaratma” gibi özellikleri çalıştıkları şirkette nasıl hayata geçirdikleri ve bu özelliklerin başarılarına katkıları tartışılacaktır.

  Başarıda çevresel faktörlerin rolü 

  Başarıda örgüt kültürü ve çalışma arkadaşlarının rolü incelenecektir.

  Başarıyı sürekli kılmak. 

  2011 Harvard Business Review Ocak Sayısında Michael Porter tarafından ortaya atılan “Paylaşılan Değer Yaratmak” kavramı çerçevesinde başarının sürekli olması için yapılması gerekenler tartışılacaktır.

  Hedef Kitle

  Eğitim, şirket, kurum ve kuruluşların orta ve üst kademe yöneticileri için tasarlanmıştır.

  Kazanım

  • Katılımcılar bir yarışı kazandıkları için değil, değer yarattıkları için ödüllendirildiklerini hissederler,
  • Başarılarında, şirketlerinin iş kültürü ve sağladığı çalışma ortamının önemini görürler,
  • Başarının bir takım oyunu olduğunu, başarılarının devamlılığı için paylaşılan değerler yaratmaları gerektiğini anlarlar,
  • Kendilerini başarılı kılan performans özelliklerine ilişkin farkındalıkları artar.
 • İşveren Markası ve Çalışan Bağlılığı

  Amaç

  • Katılımcılarla birlikte İşveren Markası oluşturma ve Yönetim sürecini incelemek ve uygulama için taslak bir yol haritası oluşturmak.
  • İşveren Markasının Çalışan Bağlılığına olan etkilerini göstermek.

  Hedef Kitle

  İnsan Kaynakları ve iletişim profesyonellerinin ve yöneticilerin güçlü bir İşveren Markası yaratma becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Katılımcılar, sınıf ortamında yaptıkları tartışma ve uygulamalarla, yüksek bağlılık yaratacak bir İşveren Markası geliştirme konusunda deneyim kazanırlar.

  İçerik

  1. Temel Kavramlar

  • Nasıl bir İşveren Markası?
  • Çalışan Bağlılığının dinamikleri… “Onu Kendine Bağlamanın Yolları” – İşveren Markasının Çalışan Bağlılığı sağlanmasındaki rolü.
  • Kurumsal Marka – İşveren Markası ilişkisi

  2. İşveren Marka Analizi

  • İşveren Markası yönetimi süreci
  • Temas Noktalarının (Touch Point) değerlendirilmesi
  • İletişim Kanallarının gözden geçirilmesi
  • Yüksek Bağlılık yaratacak İşveren Markasının tanımlanması

  3. İşveren Marka Konumlandırması

  • İşveren Marka Kimliğinin gözden geçirilmesi
  • Çalışan Değer Önerisinin tanımlanması
  • İşveren Marka Konumunun oluşturulması

  Kazanım

  • Katılımcılar, İşveren Markası ile ilgili temel kavramlar ve yaklaşımın nasıl hayata geçirileceği hakkında bilgi sahibi olurlar.
  • Şirketlerinin mevcut uygulamalarını Türkiye ve Dünya’daki örneklerle karşılaştırarak değerlendirirler.
  • Şirketin taslak Çalışan Değer Önerisi ve İşveren Marka Konumunu tanımlarlar.
  • İşveren Markası ile Çalışan Bağlılığı arasındaki ilişkiyi ve çalışan bağlılığının nasıl yükseltilebileceğini anlarlar
 • Etkili Liderlerin 7 Alışkanlığı

  Amaç

  Bir organizasyonun başarısında liderlerin bireysel düzeydeki güçleri yönleri ve çalışanlar üzerinde yarattıkları güven büyük rol oynar. Bu açıdan liderlerin etki alanının geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu eğitimde katılımcılara iş ve özel yaşantılarında daha etkili olmalarını sağlayacak 7 basamaklı bir gelişim rehberi sunulacak ve her bir basamağın nasıl hayat geçirileceği kısa egzersizlerle uygulamalı olarak açıklanacaktır.

  Hedef Kitle

  Eğitim, şirket, kurum ve kuruluşların orta ve üst kademe yöneticileri için tasarlanmıştır.

  İçerik

  1. Gelişim ve Değişim İlkeleri 

  • Sorunu görüş biçimimiz, sorunun kendisidir.
  • Sürekli olgunlaşma modeli.
  • Üretim ve Üretim Yeteneği kavramlarının pratikteki karşılıkları. Bireysel düzeyde ağırlık hangi tarafta?

  2. Özel Zaferler

  • Nasıl tepki gösteriyoruz? Nasıl karar alıyoruz? İş ortamındaki Etki Alanı / İlgi Alanı ayrımı.
  • “Sonunu düşünerek başlamanın” önemi. Koşuşturmak ve hedefe gitmek arasındaki fark.
  • Aciliyet bağımlılığı. Önemli/Acil ayrımı. Önceliklere dayalı zaman planlaması.

  Uygulama: Bu bölümün sonunda katılımcılar kendi bireysel/kurumsal zaman planlarını oluştururlar.

  3. Genel Zaferler

  • Karşılıklı bağımlılığın temelleri.
  • Kazan/Kazan diye düşünmenin pratikteki karşılığı. Kazan/Kaybet’i, Kazan/Kazan’a dönüştürmek.
  • Nasıl dinliyoruz? Farklı dinleme şekilleri içinde neredeyiz?
  • Sinerji Yaratmak: Yaratıcı işbirliği ilkeleri.

  Uygulama: Bu bölümün sonunda katılımcılar bireysel gelişim yol haritalarını oluştururlar.

  Kazanım

  Bu eğitim sonrasında katılımcılar;

  • Katılımcılar bireysel ve kurumsal değişimin dinamiklerini anlarlar.
  • Etki ve ilgi alanlarını tanımlarlar. Enerji ve zamanlarını ilgi alanlarından, etki alanlarına aktarmanın getirilerini görürler.
  • Üretim ve Üretim Yeteneği arasındaki dengenin önemini kavrarlar.
  • Tepkilerini nasıl yönettiklerini/yönetemediklerini anlarlar. Reaktif tutumlarını, proaktife dönüştürmek için yapmaları gerekenleri tanımlarlar.
  • İşlere “sonunu düşünerek başlamanın” önemini anlarlar.
  • Önceliklendirmeye dayalı bir iş planı yapmayı öğrenirler.
  • Yüksek sinerjili bir iş ortamının bileşenlerini ve bu tür bir ortamın kişisel ve kurumsal hedefleri gerçekleştirmedeki önemini kavrarlar.

KONUŞMA

BİLGİ AL

DANIŞMANLIK

BİLGİ AL

ARAŞTIRMA

BİLGİ AL