Portfolio

Anket

Gözden geçirilmiş 7. baskısını yapan Anket, Prof. Dr. Türker BAŞ’ın uzun yıllar süren akademik çalışmaları ve özel sektörde elde ettiği tecrübelerin ürünüdür. Kitap, konu hakkında ön bilgi sahibi olmayan insanların dahi geçerli ve güvenilir anket araştırmaları yapmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Kitapta, geçerli ve güvenilir bir anket araştırmasının nasıl yapılacağı, aşama aşama örneklerle açıklanmış, son derece karmaşık olarak bilinen yöntemler, okuyucuya sade ve basit bir dille aktarılmıştır. Kitap, bu özellikleri ile akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra iş dünyasındaki profesyoneller için de bir başvuru kaynağı özelliği taşımaktadır.
Kitabın ilk bölümünde anketlerin “Neden işe yaramadığı?” ve “Nasıl işe yarayacağı?” soruları cevaplanmıştır. Ardından farklı anket yöntemleri detaylı olarak tanıtılarak uygun anket yönteminin nasıl seçileceği açıklanmıştır. Sonrasında her bir yöntem için uygulama planı ayrıntılı bir uygulama planı verilmiştir. Kitap bir anket çalışmasının planlanmasından, uygulamaya, verilerinin analizinden, rapora kadar tüm aşamaları içermektedir.