Portfolio

Nitel Araştırma Yöntemleri

Bu kitapta nitel araştırmanın ne olduğundan ziyade nasıl yapılacağı basit bir dille açıklanmıştır. Bu çerçevede;
– Söylem Analizi, Etnografya ve Fenemonolji yöntemlerinin nasıl uygulanacağı örnekler yardımıyla aşama aşama incelenmiştir.
– Bu yöntemlerin veri kaynağı durumundaki Gözlem, Odak Grubu, Derinlemesine Görüşme ve Doküman İncelemesi teknikleri yine örneklerle ele alınmıştır.
– Kitabın son bölümünde ise araştırmacıların bilgisayar destekli nitel veri analizi yapmalarını sağlayacak NVivo 7.0 programının kullanımı ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Kitap, akademik çalışmaların yanı sıra, İnsan Kaynakları profesyonellerinin şirket içi yaptıkları araştırmalara destek sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.