Portfolio

KOBİ’ler İçin Gerilla Stratejileri

“Kobi’ler İçin Gerilla Stratejileri”ni diğer yönetim kitaplarından ayıran temel özellik, sadece ama sadece Türk şirketlerinden örnekler ve Türkiye’ye özgü stratejiler içermesi. Bu kitapta ithal yönetim yaklaşımlarından özellikle kaçındım. Bunun yerine büyük şirketlerin baskısına ve Uzakdoğu rekabetine rağmen yüksek karlılıkla çalışan Türk KOBİ’lerinin başarı hikayelerini derledim. 
Kitabın ilk bölümü büyük küçük tüm şirketler için geçerli olan bazı kuralları aktardım. Sonrasında Türk şirketlerinin sürdürülebilir karlılığı yakalayamama nedenlerini açıkladım.
Kitabın ikinci bölümünde “Türkiye’de müşteri niçin ve nasıl satın alıyor?”, “Ülkemiz koşullarında farklılaştırıcı inovasyonun yolu nereden geçiyor?” gibi soruları cevapladım. Türk insanının özellikleri vurgulayarak birinci bölümde verdiğim kuralların ülkemizde nasıl hayata geçirilebileceği üzerinde durdum.
Üçüncü bölüm ise, Kobi’lere büyük şirketler karşısında rekabet avantajı sağlayacak gerilla stratejilerini açıkladım.
Kitabın rekabet baskısı altındaki KOBİ’lere ışık tutacağını umuyorum.