Portfolio

İşveren Markası

Artık İşveren Markasını görmezden gelme lüksümüz yok. Peki çalışanlara ilham verecek bir markayı nasıl yaratacağız? Bu markayı nasıl yöneteceğiz? Markamızı rakiplerlerden farklılaştırmak için neler yapacağız?
Kitabı okuduğunuzda;
– Bazı şirketlerin nitelikli çalışan bulmakta zorlanırken bazılarının nasıl bir çekim merkezi haline geldiklerini anlayacaksınız.
– Yüksek performanslı şirketlerin başarısında İşveren Markasının ne kadar önemli bir rol oynadığını keşfedeceksiniz.
– Yüksek motivasyon, bağlılık, verimliliğin sağlamanmasında işveren markasının rolünü göreceksiniz.
– İşveren Markasının sunduğu metodolojiden yararlanarak İnsan Kaynaklarını nasıl dönüştürebileceğinizi öğreneceksiniz.
Prof.Dr.Türker Baş’ın, İşveren Markası kavramının yaratıcısı Simon Barrow ile yaptığı ortak çalışmaların ürünü olan bu kitap İşveren Markasının nasıl hayata geçirileceği hakkında pratik öneriler sunuyor.