Portfolio

ISO 9000:2000

ISO 9000 Serisi Kalite Standardları, 21. Yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncelleştirildi. Daha modern bir kalite anlayışının hedeflendiği revizyonda dokümantasyon şartları azaltılarak, proses tabanlı bir yönetim sisteminin oluşturulması öngörüldü. Buna rağmen Standart hala bir takım tuzaklar içeriyor. Dolayısıyla Standardın nasıl yorumlandığı ve nasıl hayata geçirildiği başarı için büyük önem taşıyor.
Bu kitapta standart bir kalite sisteminin ötesinde, Standardın gereklerini karşılayan etkin bir kalite sisteminin nasıl hayata geçirileceğini açıklamaya çalıştım. Bunun için danışmanlık verdiğim şirketlerdeki prosedür ve talimatları paylaştım. Özellikle verimlilik, performans ve çalışan memnuniyetinin eş zamanlı bir şekilde nasıl arttırılabileceğini örneklerle açıkladım.