İSVEREN MARKASI

93

“Türker Baş’ın İşveren Markası eserinin birçok kurumun modernleşme ve yenilenme
çabasına katkıda bulunacağını düşünüyorum. Kitabı zevkle okudum ve oldukça yararlandım.”
Dr. Cem M. Kozlu

“Bu kitaptan her yöneticinin, özellikle de İK yöneticisinin öğreneceği çok şey var.
Kendi adıma, kitabı okurken çok yararlandığımı söyleyebilirim.”
Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu

“Kurumlarını geleceğe hazırlamak isteyen liderler için çok değerli bir kaynak.”
Dr. Yılmaz Argüden

Kitabın içine göz atmak için tıklayınız.

 

KOBİLER İÇİN GERİLLA STRATEJİLERİ

g1

 

Yüksek kârlılıkla çalışan Türk şirketlerinin başarı hikâyeleri.

Kitabın ilk bölümü büyük küçük tüm şirketler için geçerli olan bazı kuralları aktarıyor. Sonrasıda bunlar çerçevesinde kâr artırmak için çözümler sunuyor.

Kitabın ikinci bölümünde Türk insanının özellikleri vurgulanarak söz konusu çözümlerin ülkemizde nasıl hayata geçirilebileceği üzerinde duruluyor.

Üçüncü bölüm ise, Türk şirketlerine global karşısında rekabet avantajı sağlayacak gerilla stratejilerini tanıtıyor.

Temel Başlıklar: Farklılaşma, Müşteriyi Anlamak, Uzmanlaşmak, İnovasyon, Müşteri İlişkileri, İletişim Planı

Kitabın içine göz atmak için tıklayınız.

 

ANKET NASIL HAZIRLANIR? UYGULANIR? DEGERLENDİRİLİR?

92

 

Anket, Prof. Dr. Türker BAŞ’ın uzun yıllar süren akademik çalışmaları ve özel sektörde elde ettiği tecrübelerin ürünüdür.

Kitap, konu hakkında ön bilgi sahibi olmayan insanların dahi geçerli ve güvenilir anket araştırmaları yapmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kitapta, geçerli ve güvenilir bir anket araştırmasının nasıl yapılacağı, aşama aşama örneklerle açıklanmış, son derece karmaşık olarak bilinen yöntemler, okuyucuya sade ve basit bir dille aktarılmıştır.

Kitap, bu özellikleri ile akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra iş dünyasındaki profesyoneller için de bir başvuru kaynağı özelliği taşımaktadır.

Kitap hakkında daha ayrıtılı bilgi için tıklayınız.

 

NİTEL ARASTIRMA YÖNTEMLERİ

95

 

Bu kitapta nitel araştıramanın ne olduğundan ziyade nasıl yapılacağı basit bir dille
açıklanmıştır. Bu çerçevede;

– Söylem Analizi, Etnografya ve Fenemonolji yöntemlerinin nasıl uygulanacağı
örnekler yardımıyla aşama aşama incelenmiştir.

– Bu yöntemlerin veri kaynağı durumundaki Gözlem, Odak Grubu, Derinlemesine
Görüşme ve Doküman İncelemesi teknikleri yine örneklerle ele alınmıştır.

– Kitabın son bölümünde ise araştırmacıların bilgisayar destekli nitel veri analizi
yapmalarını sağlayacak NVivo 7.0 programının kullanımı ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Kitap hakkında daha ayrıtılı bilgi için tıklayınız.
 

ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

iso
 
Kitabın ilk sekiz bölümünde ISO 9001:2000’in şartları anlatılmakta ve bu şartlar uygulama, dokümantasyon, terimler ve tarifler ve kontrol listesi başlıkları altında incelenmektedir.

Kitap içerisinde anlatılan hususları somutlaştırmak için ekler bölümünde, pek çok kuruluş için geçerli olabilecek bir Kalite Yönetim Sistemini ayrıntılarıyla verilmiştir. Bu şekilde ISO 9001:2000 sistemini kendi kuruluşlarında hayata geçirmek isteyen okuyuculara genel bir çerçeve sunmak hedeflenmiştir.

Bu eserle, işletmelerin, ISO 9001:2000 fırsatını iyi değerlendirerek, sağlanabilecek yararları maksimize edeceklerini umuyoruz.

Kitap hakkında daha ayrıtılı bilgi için tıklayınız.