ÇALIŞANLAR MEMNUNİYETSİZ

Türkiye’nin İdeal İşyerleri Araştırması’na göre çalışanların sadece yüzde 13’ü şirketlerinden yüksek memnuniyet duyarken; yüzde 8’i şirketlerini kötülüyor. Prof.Dr.Türker Baş’ın önderliğinde Yeni İK Danışmanlık Grubu tarafından yapılan araştırmaya göre “İş arayan yakınlarıma şirketimi tavsiye ederim” görüşüne katılımcıların yüzde 19’u kesinlikle katılırken, yüzde 14’ü kesinlikle katılmadığını söyledi. Analiz sonuçları, çalışanların yüzde 13’ünün “ideal” olarak nitelendirilebileceğini gösteriyor. İşyerine hiçbir katkı sağlamadığı gibi, söylemleriyle çevresindekilerin performansını düşüren yüzde 8’lik bir grup da bulunuyor. Bunların dışında sürekli şikayet eden ve minimum performansla çalışanların oranı yüzde 16 iken, vasat çalışanların oranı yüzde 60.

*30 Ağustos 2015 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 

Araştırmanın Sonuçları

Analiz sonuçları, çalışanların % 13’ünün, yani yaklaşık her 8 çalışandan 1’inin “ideal” olarak nitelendirilebileceğini gösteriyor. Diğer yandan işyerine hiç bir katkı sağlamadığı gibi, söylemleriyle çevresindekilerin performansını düşüren % 8’lik bir grup da bulunuyor. Bu uç grupların dışında halinden sürekli şikayet eden ve minimum performansla çalışanların oranı % 16. Vasat çalışanlar ise % 60 ile en büyük grubu oluşturuyor. Bu grup­taki çalışanların, işyerlerinden duydukları memnuniyet durumu şartlara göre değişkenlik gösteriyor, sadece kendilerine verilen görevleri yapıyorlar, şirket için ekstra çaba gösterme­ye isteksizler ve aktif olarak iş aramasalar da iş tekliflerine açıklar. Holding ve KOBİ’ler karşılaştırıldığında ise sorunlu ve düşmanca sınıfındaki çalışanların oranlarının büyük ölçekli şirketlerde daha yüksek olduğunu görüyoruz.

Bağlılık

“Şirketimde daha uzun yıllar çalışmayı isterim” ifadesine anketi dolduran profesyonellerin % 21’i “Kesinlikle Katıldığını”, % 31’i “Katıldığını”, % 22’si “Karasız Kaldığını”, % 13’ü “Katılmadığını”, % 13’ü ise, “Kesinlikle Katılmadığını” belirtti. Bu bulgular, Türkiye’deki işgücünün yaklaşık yarısının tekliflere açık, dörtte birinin ise aktif iş arayışı içerisinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca aktif iş arayışının, holding ölçeğindeki şirketlerde belirgin bir şekilde artarken, KOBİ’lerde Türkiye ortalamasının altında olduğunu gözlemleniyor.

İsteklilik

“Şirketimin başarısı için normalin üzerinde bir çaba göstermeye hazırım” ifadesine anketi dolduran profesyonellerin % 32’si “Kesinlikle Katıldığını”, % 39’u “Katıldığını”, % 11’i “Karasız Kaldığını”, % 6’sı “Katılmadığını”, % 12’si ise “Kesinlikle Katılmadığını” belirtti. Bu bulgular Türkiye’deki profesyonellerin yaklaşık dörtte üçünün “gerekli şartların” hazırlanması durumunda, yüksek performansla çalışmaya hazır olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla uygun liderlik yaklaşımı ve yapısal düzenlemeler ile belirgin bir performans artışı sağlamanın mümkün olduğu görünüyor.

Cinsiyet

Ankete katılanların % 43’unu kadınlar, % 57’ini ise erkek profesyoneller oluşturdu. Her iki grubun işyerinden duydukları memnuniyet düzeyleri incelendiğinde erkeklerin, kadınlardan kısmen daha memnun oldukları görülüyor. Diğer yandan kadın profesyoneller gerek bağlılık, gerekse isteklilik puanlarında erkeklerden belirgin bir şekilde üstünler.

Bölge

Bölgeler arasındaki farklılıkların araştırmanın en ilginç ve şaşırtıcı bulgularından biri olduğu söylenebilir. Özellikle Kocaeli Bölgesi düşük çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve istekliliği ile diğer bölgeler­den ayrılıyor. Bursa Bölgesi’nde tam tersi bir durum söz konusu. İzmir Bölgesi’nde ise, çalışan memnuniyeti düşük olmakla birlikte, bağlılık ve istekliliğin ortalamanın üzerinde olduğu görülüyor.

YENİ FİKİR

Prof.Dr.Türker Baş tüm kariyerini başarılı şirket ve uygulamaları incelemeye adamış bir araştırmacı, akademisyen ve danışmandır. Her yıl yüzün üzerinde şirketle çalışmakta ve bu şirketlerin uygulamalarını mercek altına almaktadır. Prof.Baş’ın görüşleri bu nedenle ulusal medyada geniş yer bulmakta ve gündem yaratmaktadır.